Europa is in crisis

Auteur: Alberto Miranda Bedate Europa verkeert in crisis. Vanuit een economisch standpunt bekeken is dit glashelder, je hoeft maar naar de gemiddelde burger te kijken. Maar er heerst nog een  crisis, op het eerste gezicht minder aanwezig dan de economische en amper doorgrond door Europeanen: de sociopolitieke crisis.

Lees meer

Een hart voor Europa

Auteur: Dick Pels* Geweld en angst te lijf gaan Als er zoiets bestaat als een Europese beschaving, hoe kunnen we haar dan definiëren, er trotser op worden en haar met meer overtuigingskracht verdedigen in de huidige meervoudige crisis? Het is duidelijk voor iedereen dat het Europese project in zwaar weer verkeert, onder vuur ligt van zowel van binnen als van

Lees meer

Antwoord op “Democratie en haar mogelijke nadelen”

Auteur: Alberto Miranda Bedate Ricardo Castanha poste laatst een bijdrage over mogelijke problemen met democratie binnen een politieke beweging als DiEM25. Alberto Miranda Bedate antwoordt hierop: ‘We moeten werken vanuit een en dezelfde basis, het compromis genoemd ‘Democratie’, de grootste waarde van DiEM25 als je het mij vraagt. Dus, vraagtekens plaatsen bij een exces aan democratie binnen onze beweging  is

Lees meer

Democratie en haar mogelijke nadelen

Auteur: Ricardo Castanha Het doel van DiEM25 zoals beschreven in haar manifest is “De EU zal  gedemocratiseerd worden of anders uit elkaar vallen!”. Echter, DiEM25 is niet de enige beweging die pleit voor meer democratie binnen de Europese politiek of in de politiek van de verschillende Europese naties. Dergelijk pleiten is niet nieuw. Maar, er kleven risico’s aan dit ideaal.

Lees meer

Kapitalisme en de vlucht naar de commons

Auteur: Mieke van Hemert “Voordat het kapitalisme naar de hel gaat … zal het eerst in de nabije toekomst in het voorportaal hangen, dood of op sterven na dood na een overdosis van zichzelf maar tegelijkertijd nog onder ons, omdat niemand bij machte is om het ontbindende lijk aan de kant te schuiven”[i]. In de introductie van How will capitalism

Lees meer