De toekomst van de Europese arbeidsmarkten

Werknemers ervaren significante uitdagingen in de huidige arbeidsmarkten. Levens van werknemers zijn alsmaar flexibeler en onzekerder geworden. Flexibiliteit, toegenomen vormen van niet-standaard uren en deeltijd, het alom tegenwoordige tijdelijke werk, veranderende werklocaties vervagen de grenzen tussen werk en leven buiten het werk. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen buiten het werk gebleven, of zijn deze zelfs toegenomen.  Bij voorbeeld, zorgverantwoordelijkheden buiten het werk blijven toenemen in complexiteit door sociale en demografische veranderingen. In deze context, hoe ziet de toekomst van werk eruit?

Gedurende het volgende seminar van de DiEM25 BurgerUniversiteit begint Mara Yerkes vanuit een normatief filosofisch raamwerk ontwikkelde door de Indische econoom en filosoof Amyrta Sen – “the capabilities approach”- dikwijls gebruikt voor het evalueren van verschijnselen in de sociale wetenschappen zoals geslachtsongelijkheid, balans werk-gezien, levenslang leren, arbeidsongeschiktheid en de transities van jonge mensen van school naar werk. Deze aanpak wordt kort geïntroduceerd om een  interactieve discussie te starten over wat de toepassing van een “capabilities framework” betekent voor het begrijpen van de toekomst van werk.

Wat betekent dit voor Europa? Is er überhaupt zoiets als een Europese arbeidsmarkt? Ronald Dekker zal bepleiten dat in termen van subsidiariteit de arbeidsmarkt plaats vindt op het nationaal niveau, en dat EU coördinatie in dit respect niet heeft geleid tot het samensmelten van arbeidsmarktresultaten of tot enige werkelijke integratie van arbeidsmarkten. Hij stelt dat we de toekomst van Europese arbeidsmarkt apart moeten analyseren, en erkent bij voorbeeld dat de arbeidsmarkt in Denemarken totaal verschillend is van de arbeidsmarkt in Spanje en voor een hele lange tijd zo zal blijven. De echte vraag volgend Dekker is: “welk beleid en instituties zullen arbeidsmarkt resultaten verbeteren?”

Sprekers:

  • Ronald Dekker is assistent hoogleraar arbeidsrelaties aan de Universiteit van Tilburg (Reflect). Zijn onderzoek omvat arbeidsmarkt dynamiek en flexibiliteit, werkgelegenheid, inclusieve arbeidsmarkten en robotisering.
  • Mara Yerkes is assistent hoogleraar Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en ere onderzoekscoördinator aan the Institute for Social Science Research, Universiteit van Queensland in Brisbane, Australië. Haar onderzoeksterrein omvat arbeid, zorg en familie, gender, vergelijkend bestaanszekerheid, arbeidsrelaties, sociale ongelijkheid en werkgelegenheid voor vrouwen.

Datum en tijd: 20 april 19.30h

Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht. Zaal 0.38.