Technologie en haar blinde vlek in het politiek denken

Sinds een paar jaar is de term ‘technocratie’ weer helemaal terug als we het hebben over politiek. Deze term duidt de huidige economisch orde aan als een resultaat van harde, ideologisch ingegeven keuzes in plaats van als het resultaat van noodzaak, objectiviteit en pragmatisme – zoals de woordvoerders van deze economische orde haar graag presenteren.

Een andere kracht die van invloed is op onze samenleving lijkt ook als vanzelfsprekend gezien te worden als door pragmatisme en noodzaak ingegeven: nieuwe technologie. Critici van neoliberaal beleid leiden gewoonlijk niet minder aan een naïeve kijk op technologie dan rechtse partijen. De opkomst van robottechnologie die banen wegneemt, bijvoorbeeld, wordt door linkse partijen niet met nieuwe, andere scenario’s beantwoord, maar nogal passief met voorstellen om beleid aan te passen aan de ontwikkelingen.
In een bijdrage aan DIEM25 zullen onze sprekers een gemeenplaats binnen de natuur- en technologiewetenschappen (Science and Technology Studies, STS) naar boven halen: technologie is ook politiek. In andere arena’s wordt het politieke karakter van technologie hardnekkig ontkend. Maar technologie verwart en verstrikt ons en is in die zin alles behalve alleen maar een simpel middel om iets te bereiken. Technologie kan ons wezenlijk veranderen, op een manier die geen politicus zou kunnen.

Sprekers:

– (Dr. ir.) Martijntje Smits is ingenieur en technologie filosoof. Haar proefschrift is getiteld “Taming Monsters – the cultural domestication of technology”. Ze is verbonden aan verschillende universiteiten als onderzoeker en universitair docent en wil de politieke implicaties van nieuwe technologieën als robotica en smart grid elektriciteitssystemen onder de aandacht brengen.
(Dr.) Maikel Kuijpers is gepromoveerd aan de universiteit van Cambridge en is verbonden aan de Faculteit Archeologie van Universiteit Leiden als universitair docent Europese Prehistorie. Zijn voornaamste onderzoeksonderwerpen zijn technologie, vakmanschap en vaardigheden, hetgeen hij zowel binnen de archeologie als binnen de huidige samenleving bestudeert.

Datum en tijd: 30 maart 2017 om 19.30h

Locatie: Universiteit van Amsterdam. Roeterseiland gebouw B/C. Zaal B.5.12 (5de verdieping): Gemeenschappelijke Zaal afdeling Antropologie.